Đèn sưởi nhà tắm kém chất lượng và nỗi lo cửa người tiêu dùng