Không khí lạnh tăng cường đổ bộ vào miền Bắc, đèn sưởi nhà tắm Hans lên cơn “sốt”