HỎNG CÔNG TẮC

HỎNG CÔNG TẮC

  • Nguyên nhân : Khi công tác hỏng, bật công tắc, điện không vào bóng, hoặc bât công tác đèn bị chập điện dẫn đến việc đèn không sáng và không phát ra ấm.
  • Cách giải quyết: Phải thay công tác mới (loaị công tác phù hợp với loại đèn đang dùng, chứ không phải loại nào cũng vừa và dùng được).